Brister på växter

Vad skall användas till vad?Här är en bra och genomförlig beskrivning på vilka brister och vilka ämnen du behöver för att behandla bristerna med av

Greger Lindstrand
Titta på växten – Sammanställning av bristsymptom av Greger Lindstrand – 2006-08-07
Bilder på de flesta brister finns att finna på Internet.
Därför är inte denna sida komplett med bilder på samtliga brister.N, Kvävebrist – Visas först i äldre blad
Hela växten blir gulgrön.
Gamla blad blir gulare än de yngre bladen.
Äldre blad dör snabbt vid svåra brister.
Tillägg: Sulfat brist har samma symptom som kvävebrist
Fe, Järnbrist – Visas först i nya blad
Bladen är ljusa eller gulaktiga. Särskilt unga blad kraftigt mellan nerverna.
Gröna nerver omfamnar gula områden
Ses allra först i snabbväxande växter
Mindre klorofyll i de nya bladen. Blad och stam har ungefär samma nyans.
De nya topparna av Hornsäv blir först skära och sedan vita.
Topparna på Egeria densa blir grönaktigt gula eller gula med små blad som håller sig tätt intill stammen.
Svärdsplantans nya blad har breda stråk med blekare färg än resten av bladet vid mindre brist.
Vid svår järnbrist saknas klorofyll helt i de flesta växters nya skott och dessa dör snart.
Den klassiska beskrivningen är att klorofyll produceras inte i den nya tillväxten. Den blir därför vit.
Svår järnbrist är relativt lätt att diagnosticera. Den nya tillväxten är vit.
Men det kan också vara svårare. Här är en autentisk beskrivning från Paul Krombholtz på svår järnbrist hos Egeria densa (Elodea canadensis).
I detta fall avstannade tillväxten helt.
”Bladen är korta, blekt gulgröna och klamrar sig tätt intill stammen. Det ser ut som små, små svarta fläckar vid basen på bladen.
Stammen är rödaktigt gul och har ruttnat igenom fläckvis. Den är också sprinklad med små fina svarta fläckar. Inga rötter produceras.”
Plantan repade sig efter tillsats av Fe – järn.K, Kalium brist – Visas först i äldre blad
Långsam tillväxt
Små hål som sakta växer sig större i äldre blad
Gula områden
Tynande ibland ruttnande kanter och toppar
Små döda områden uppkommer i gamla blad. Dessa kan börja i knappnålsstorlek och växa.
I vissa arter kan bladen gulna innan de dör, men deras huvudnerver är inte gröna som de skulle vara vid magnesiumbrist.
I andra arter som Ceratopteris (flytormbunkar), kan de gamla bladen fortsätta att vara gröna alltmedan döda fläckar växer.
De nya bladen är tillbakabildade i storlek och yta.Nya blad utvecklar sig inte så mycket som de ska. De har inte så stor bladyta som de borde.
Ca, Kalciumbrist – Visas först i nya blad
Förvrängd bladtillväxt
Skålade blad
Vridna och böjda blad
Vridna och korta rötter
Tillväxtpunkter (skott) som dör eller är skadade
Gulaktiga bladkanter
Riktigt extrem kalcium brist, i exempelvis svärdsplantor, kan visa sig som nära nog helvita unga bladskott.
Unga skott eller sticklingar är mer känsliga än etablerade plantor med utvecklade rötter.
Nyplanterade plantor kan snabbt uppvisa bristsymptom. Hos Ceratophyllum kan tex. de växande topparna bli vita och falla av inom 4 dagar vid svår brist.
Mild Kalciumbrist
Något förvrängd bladväxt
Tillbakabildade bladceller med den centrala nerven kvarvarande.
Bladen blir mera skålade än flata.
Medium Kalciumbrist
Ofta tvära böjar eller vridningar av bladen som nu är mycket tillbakahållna till växten. Vita stråk eller vita kanter i den nya tillväxten.
Rötterna blir knubbiga och vridna. Rotspetsarna kan dö.
Vallisnerians blad är kraftigt skrynklade i dragspelsform.
Svår kalciumbrist
Den nya tillväxten är alldeles vit.
Bladen är små och deformerade stumpar.
Både blad och rotskott dör.
Mg, Magnesiumbrist – Visas först i äldre blad
Gamla blad gulnar från kanterna och inåt.
Mittnerven kan fortsätta att vara grön medan kanterna gulnar eller vitnar under tiden de dör.
Gula prickar / fläckar
Gamla blad som gulnar från kanterna emedan större nerver fortsätter att vara gröna
Eftersom brist på Mg förhindrar att växten kan ta upp järn på rätt sätt, så är symptomen likartade och kan förväxlas.
Mg brist påverkar fotosyntes och tillväxt.
Mg koncentrationen skall aldrig
överstiga mängden löst Ca i akvariet.
B, Borbrist – Visas först i nya blad
Väldigt likt Kalciumbrist.
Nytillväxten är förvrängd och mindre. Därefter dör både blad och rotskotten.
Vid lättare kalciumbrist hos Cryptocoryne arter, blir bladen skålade och rotskotten förvrids och är kortare.
Döda toppskott och döende sidoskott
Sköra stammar
Vid lättare brist blir avståndet mellande nya bladen kort och tjockt. Bladen blir tjocka, sköra och bruna.
Symptomen liknar dem vid brist på Kalcium
S, Svavelbrist – Visas först i nya blad
Alla blad gulnar. Först de unga bladen och sedan även de äldre.
Symptomen liknar dem vid brist på Kväve
Mn, Manganbrist – Visas först i nya blad
Döda gulaktiga celler mellan bladnerverna
Cu, Kopparbrist – Visas först i nya blad
Döda bladändar och trasiga kanter.
Stammens topp dör.
Genomskinliga områden mellan venerna.
Snabbväxande växter visar symptomen först.
Zn, Zinkbrist – Visas först i äldre blad
Gulaktiga områden mellan bladnerverna med början vid bladtoppen och kanterna.
Nya blad är små.
Mo, Molybdenbrist – Visas först i äldre blad
Gulaktiga fläckar mellan bladnerver och sedan brunaktiga områden utmed kanterna.
Utebliven blomning
P, Fosforbrist – Visas först i äldre blad
Hämmad tillväxt
Ibland kan bladen bli mörkgröna
Blad faller av för tidigt
Symptomen kan likna Kvävebrist
Växten slutar växa och blir mörkare grön.
Några arter kan bli lilaaktiga emedan andra bara fortsätter att vara gröna och små.
Cl, Klorbrist & Ni, Nickelbrist
Oerhört sällsynt i naturen
Mycket otydliga symptom.
Kan endast fastställas i laboratorium

INGET SVAR KOLLA ER SKRÄP MAIL…
Om det inte står ngt annat på sidan om att jag är frånvarande så är det förmodligen hos er som problemet ligger,
mailprogram, spamprog osv och hur den sorterar skräppost!
Så kolla i er skräppost om inte svaret ligger där!
Jag svarar oftast på frågor och ordrar så snart jag kan.

Kommentera